Noclegi nad Polskim morzem: noclegi władysławowo - apartamenty władysławowo - pokoje nad morzem
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Realizacja zadań

 

Projekt  pod nazwą „Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek” RPPM.05.04.02 -22-0015/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5.Zatrudnienie; Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy.

Wartość projektu ogółem: 893 835,46 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 849 143,69 PLN


Organizator: Związek Międzygminny Zatoki Puckiej, ul. Plac Obrońców Wybrzeża 11, 84-100 Puck.
Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu,

ul. Plac Obrońców Wybrzeża 11, 84-100 Puck. zmzp@wp.pl

Działania zaplanowane w projekcie są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami poszczególnych pracodawców i obejmują:
• Analia pogłębiona ryzyk psychofizycznych (ocena ergonomii miejsc pracy, ocena psychicznych uwarunkowań pracy),
• Rozszerzony pakiet badań profilaktycznych uwzględniających zakończony wizytą u lekarza,
• Wsparcie w zakresie ryzyk związanych z układem ruchu i obciążeniem głosu (zatrudnienie fizjoterapeuty, pakiet rehabilitacyjny, zajęcia ruchowe, warsztaty z emisji głosu, opieka dietetyka)
• Wsparcie w zakresie ryzyk związanych ze stresem i wypaleniem zawodowym (warsztaty i konsultacje z psychologiem, zajęcia relaksacyjne, strefa relaksu w zakładzie pracy),
• Wsparcie dodatkowe w zakresie organizacji pikników połączonych z działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, poprawy ergonomii w miejscu pracy oraz zapewnienia świeżych warzyw i owoców dla pracowników.

Projekt skierowany jest do osób pracujących: w Urzędzie Gminy Puck, Urzędzie Miasta Puck, Urzędzie Miejskim we Władysławowie, w Pozytywnych Inicjatywach – Edukacja sp. Z o.o. oraz Związku Międzygminnym Zatoki Puckiej w Pucku

Okres realizacji projektu: 29.06.2018 - 31.12.2021

Cel projektu: wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez eliminowanie zidentyfikowanych, zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Liczba uczestników projektu: 371 osób

 

Szczegółowe informacje są zawarte w dokumentach rekrutacyjnych:

Regulamin rekrutacji -http://zmzp.pl/fxcms/files/661-regulaminrekrutacji.docx

Formularz zgloszeniowy  załacznik 1- http://zmzp.pl/fxcms/files/662-formularzzgoszeniowy542.pdf

Załacznik 2 - http://zmzp.pl/fxcms/files/663-0zaczniknr2owiadczenieozatrudnieniu.pdf

Załacznik 3 - http://zmzp.pl/fxcms/files/666-0zaczniknr3owiadczenieuczestnikadosl2014.pdf

Załacznik 4 - http://zmzp.pl/fxcms/files/664-0zaczniknr4owiadczenieuczestnikadozbiorurpo.pdf

Załacznik 5 - http://zmzp.pl/fxcms/files/672-0zaczniknr5owiadczenierodo.pdf

 

© 2023 - ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ