Noclegi nad Polskim morzem: noclegi władysławowo - apartamenty władysławowo - pokoje nad morzem
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

U    UNIEWAŻNIENIE SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 (CZĘŚĆ I-GDAŃSK: CZĘŚĆ II - KONSULTACJE Z LEKARZEM FONIATRĄ) - pdf

P    PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 - pdf

iN   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 -  pdf

      PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY SIWZ 02/ZP/PROJEKT 5.4.2 - pdf

 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  02/ZP/PROJEKT-5.4.2

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług medycznych numer referencyjny 02/ZP/PROJEKT-5.4.2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.)

SIWZ 02/ZP/PROJEKT-5.4.2 - pdf

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Załącznik nr 2: Wzór formularza oferty - pdf/word

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pdf/word

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - pdf/word

Załącznik nr 5: Projekt umowy Część I - pdf

Załacznik nr 6: Projekt umowy CZĘŚĆ II - pdf

  Załącznik nr 7: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pdf/word

 

    

    PUBLIKUJEMY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

PLAN ZMÓWIEŃ

 

ZGODA NA PODPISANIE UMOWY PRZEZ DRUGIEGO OFERENTA

ZGODA NA PODPISANIE UMOWY PRZEZ DRUGIEGO OFERENTA

 

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU PODPISANIA UMOWY

INFORMACJA WBRANEGO WYKONAWCY O ODSTĄPIENIU PODPISANIA UMOWY

 

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II i III ZAMÓWIENIA

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II I III

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH - ZNAK SPRAWY: 01/ZP/PROJEKT-5.4.2

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU " ZDROWY PRACOWNIK- ZADOWOLONY CZŁOWIEK"

 

ZMIANY SIWZu

Ogłoszenie

Publikujemy zmiany do Zamowienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek"

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie z dn. 03.09.2018 PDF/word

Ogłoszenie

Ze względu na trwające prace nad zmianami w Specyfikaji Istotnych Warunków Zamówienia przesunął się termin publikacji na dzień 3 września 2018 r. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 11 września 2018 godz. 15.30

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że w dniu 30 sierpnia 2018 opublikujemy nowe zmiany do zamówienia publicznego na „Świadczenie usług medycznych”, w związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do dnia 7 września 2018 roku do godziny 15.00.

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że ze względu na wprowadzone zmiany - termin składania ofert na usługi medyczne został przedłużony do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00

INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁY WPROWADZONE  NASTĘPUJĄCE  ZMIANY W SPECYFIKACJI SIWZ

1. wprowadzono dodatkową część – Część IV EKG

2. zmieniono termin składania ofert

3. poprawiono drobne omyłki pisarskie

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie w dn. 20.08.2018 PDF/word

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące części I zamówienia

 

SIWZ

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek"

Nr Zamówienia01/ZP/PROJEKT- 5.4.2

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF/word

 

 

© 2023 - ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ