Noclegi nad Polskim morzem: noclegi władysławowo - apartamenty władysławowo - pokoje nad morzem
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

Zamówienia Publiczne

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II i III ZAMÓWIENIA

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II I III

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH - ZNAK SPRAWY: 01/ZP/PROJEKT-5.4.2

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTU " ZDROWY PRACOWNIK- ZADOWOLONY CZŁOWIEK"

 

ZMIANY SIWZu

Ogłoszenie

Publikujemy zmiany do Zamowienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek"

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie z dn. 03.09.2018 PDF/word

Ogłoszenie

Ze względu na trwające prace nad zmianami w Specyfikaji Istotnych Warunków Zamówienia przesunął się termin publikacji na dzień 3 września 2018 r. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert to 11 września 2018 godz. 15.30

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że w dniu 30 sierpnia 2018 opublikujemy nowe zmiany do zamówienia publicznego na „Świadczenie usług medycznych”, w związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do dnia 7 września 2018 roku do godziny 15.00.

Ogłoszenie

Ogłaszamy, że ze względu na wprowadzone zmiany - termin składania ofert na usługi medyczne został przedłużony do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00

INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁY WPROWADZONE  NASTĘPUJĄCE  ZMIANY W SPECYFIKACJI SIWZ

1. wprowadzono dodatkową część – Część IV EKG

2. zmieniono termin składania ofert

3. poprawiono drobne omyłki pisarskie

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie w dn. 20.08.2018 PDF/word

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące części I zamówienia

 

SIWZ

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. "Zdrowy pracownik - zadowolony człowiek"

Nr Zamówienia01/ZP/PROJEKT- 5.4.2

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF/word

 

 

© 2018 - ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ZATOKI PUCKIEJ